Procesa vizualizācijas sistēmas — SCADA

Aizvien biežāk automatizācijas sistēmās tiek integrēti datori (PC) un to tīkli.

Parasti PC uzdevums automatizācijas sistēmās ir procesu automatizētā kontrole, uzskaite un vizualizācija. Starptautiski šādas sistēmas pieņemts saukt par SCADA (atšifrējums angliski: Supervisory Control And Data Acquisition). Izplatītākais PLC un PC procesa uzdevumu sadales princips ir sekojošais: PLC kontrolē un regulē procesu, bet PC veic uzskaiti un pilda procesa paplašināta operatora paneļa funkcijas. Dažu firmu PLC (piemēram, Allen — Bradley) tiek veidoti ar PC līdzīgu ideoloģiju. Šādā gadījumā funkciju sadales princips var atšķirties.

SCADA sistēmu programmu paketes piedāvā gandrīz visas izplatītākās PLC ražotāju firmas (Siemens — WinCC, General Electric Fanuc — Cimplicity, u.c.). Dažas firmas specializējas tikai SCADA programmās (piemēram, Citect, Wonderware). Jebkura SCADA mēģina rast iespēju nodrošināt komunikāciju ar dažāda veida apmaiņas protokolu palīdzību. Interfeisu starp SCADA programmu, citu izstrādātāju PLC un citu firmu iekārtām (hardware) var nodrošināt ar vairākām metodēm, no kurām kā perspektīvākā tiek uzskatīta OPC servera izmantošana.

Galvenās pamatfunkcijas, ko nodrošina praktiski gandrīz visu firmu SCADA programmas ir:

1. Datu uzskaite

SCADA jānodrošina nepārtraukta informācijas nolasīšana no PLC un citām iekārtām, tā jāanalizē saskaņā ar ieprogrammētajām formulām un loģiskajām sakarībām, kā arī jānodrošina to uzskatāma prezentācija grafiskā un tabulārā formā. Dati tiek uzkrāti, t.i., arhivēti, kā rezultātā procesa norisi var apskatīt par jebkuru sistēmas darbības laika periodu.

2. Operatora palīgs — interfeiss

SCADA savāc visu informāciju par procesu un nodrošina tās uzskatāmu vizualizāciju, lai operators varētu sekot līdzi procesa norisei. Šeit svarīgi ir izstrādāt — programmēt procesa vizualizācijas shēmu, kuras vizuālais variants cilvēka apziņā labi asociētos ar reālo procesu. Šai nolūkā veido iekārtu vizuālos attēlos, kur mainās iekārtu krāsas vai citas pazīmes atkarībā no to stāvokļa (iekārtas var būt ieslēgtas, izslēgtas, rokas režīmā, automātiskajā režīmā, operācijas veikšanas gatavības režīmā, avārijas vai brīdinājuma situācijā, u.c.). Procesa vizualizācijas shēmā bieži svarīgi redzēt gaidāmo procesa virzības ceļu.

3. Trauksmes un notikumu monitorings

SCADA sistēmai jākonstatē, jāattēlo un jāsaglabā trauksmes un citi svarīgi procesu notikumi. Parasti šādās sistēmās paredzēta operatoru reģistrācijas iespēja, kā arī fiksēt laikus, kad trauksmes paziņojums parādījies, kad operators to konstatējis un kad novērsis. Trauksmes un citu paziņojumu ērta aplūkošana arhīvā dod papildus iespēju inženieriem un programmētājiem analizēt kļūmju cēloņus, kā rezultātā var uzlabot sistēmas darbības drošību.

4. Datu bāzes

Kā svarīga SCADA iespēja ir datu bāzu uzkrāšana (SQL un citos formātos) un to eksportēšana citām uzņēmumu struktūrām. Piemēram, bieži ir nepieciešamība informāciju par noteiktu produkta patēriņu nodot finansu uzskaites departamentam.

 

You are here Automatizācijas principi Programmējamie loģiskie kontrolieri (PLC)

Jaunumi