Programmējamie loģiskie kontrolieri (PLC)

Programmējamie loģiskie kontrolieri (PLC), kuros ir ieprogrammēta procesa automatizācijas programma, ir centrālie procesu automatizācijas realizētāji. Pasaulē ir vairākas stabilas PLC izstrādātāju un ražotāju firmas. Tāpēc bieži svarīgs ir jautājums, kādu PLC izvēlēties noteikta procesa automatizācijai.

Šai nolūkā vispirms nepieciešams apzināt ieeju/izeju skaitu un veidus (digitāls, analogs), kā arī izmantojamo perifēriju (operatora paneļi, indikācijas iekārtas u.c.). Ja uzdevums ir relatīvi lielāks, tad svarīgi ir izvērtēt PLC skaitu, to komunikāciju veidus un iznesamo moduļu izmantošanas iespējas.

Principā pazīstamo firmu PLC ir ar līdzīgām iespējām, un, ja kādas firmas PLC ir parādījusies jauna papildus iespēja, tad parasti pēc samērā neilga laika šīs iespējas parādās arī konkurentu firmu izstrādājumos, tāpēc PLC izvēli bieži nosaka arī sekojošie blakus faktori:

  1. Pasūtītājs parasti izvēlas noteiktas firmas PLC, ja šīs firmas izstrādājumi dominē dotā objekta aprīkojumā. Tādā gadījumā lietotājam vieglāk nodrošināt ar servisu un apkopi saistītos jautājumus;
  2. Kontroles Sistēmas Integrators dod priekšroku noteiktas firmas PLC, ja agrāk uz tā bāzes ir ticis izveidots analoģisks projekts;
  3. Iespēja saņemt informāciju par noteikta PLC programmēšanu un citiem pielietošanas aspektiem. Tas ir atkarīgs no vietējā pārstāvja iniciatīvas un kompetences, kā arī konsultāciju servisa līmeņa ražotāja/izstrādātāja galvenajā ofisā;
  4. Elastīga cenu politika. Tas nozīme to cik PLC piegādātāj firma ir spējīga dot atlaides atkarībā no pasūtījuma apjoma un atliktos maksājumus, pielāgojoties noteikta projekta finansēšanas specifikai.

Firmas, kuras PLC tirgū ir parādījušās samērā nesen, mēģina pievērst uzmanību ar atšķirīgiem innovatīvajiem risinājumiem, kaut gan klasiskajā PLC izpratnē tie nodrošina diezgan šauru sortimenta spektru.

 

You are here Automatizācijas principi Programmējamie loģiskie kontrolieri (PLC)

Jaunumi