Nobeigums — procesu kontroles tendences ar skatu nākotnē

1. Zemākas cenas, mazāki izmēri

PLC piedāvājumā ir jūtama tendence, ka samazinās to cenas un izmēri kļūst kompaktāki. Tas ir saistīts galvenokārt ar pusvadītāju tehnoloģijas attīstību, kas dod iespēju to pašu atrisināt ar mazāku komponentu skaitu pie kompaktākiem izmēriem.

2. Operatoru paneļi — PC

Aizvien vairāk ražošanas procesu automatizācijā tiek izmantotas datorizētās procesu vizualizācijas programmas SCADA. Vizualizācijas programma pilda arī operatora paneļa funkcijas un tādā gadījumā, nav vajadzības pielietot specializētos PLC operatoru paneļus.

3. PLC + PC — jauna pieeja procesa kontrolē

Aizvien plašākais kompleksais pielietojums maina pieeju procesu kontrolei un vadībai. Balstoties uz PC radītām iespējām, uz sniegto informāciju, kā arī Windows draudzīgo interfeisu, operators aktīvi iesaistās procesa vadības pilnveidošanā (bieži pat pats to neapzinoties).

4. Komunikāciju pilnveidošanās > vienkāršošanās

PLC un citi industriālo komponentu ražotāji aizvien vairāk resursu patērē, lai nodrošinātu iekārtu sasaistes iespējas, t.i., attīsta komunikāciju protokolus. Vienkārši būtu, ja varētu ieviest dažus vienotus standartus, bet tā nenotiks. Tai pašā laikā, katrs ražotājs gribēs nodrošināt, lai ar viņa industriālajām iekārtām varētu saistīties pēc iespējas vairāk. Tādā veidā rodas tendence, ka dažādu firmu protokoli kļūst līdzīgi, pieejamāki un rezultātā nākotnē varētu būt tendence uz pielietojamo komunikāciju protokola skaita samazināšanos. Kā izplatītākie komunikāciju protokoli būtu mināmi — Device Net, Profibus, Modbus un Ethernet. Attīstās arī paņēmieni kā saistīt dažādu firmu produktus. Piemēram, lai sasaistītu vienas firmas PLC ar citas firmas vizualizācijas programmu, pielieto OPC serverus. Tādā veidā industriālo komponenšu ražotāji ir spiesti domāt par lietotāju, jo pretējā gadījumā ierobežoto komunikāciju iespēju dēļ dotais industriālais izstrādājums varētu palikt nepieprasīts.

 

You are here Automatizācijas principi Nobeigums — procesu kontroles tendences ar skatu nākotnē

Jaunumi