Sensori

Sensori, kuri ir ievietoti ražošanas procesa vidē, fiksē vides stāvokli un tā izmaiņas dinamiku. Ražošanas vide var būt gan tvertne, kurā atrodas produkts vai starpprodukts (piemēram, mīklas maisījums, piens dažādās stadijās, alus ieraugs vai iejava, ķīmiska produkta masa u.c.), gan apkārtējā atmosfēra, vai arī pats produkts (piemēram, gaļas izstrādājumu ražošanā temperatūras sensori tiek arī ievietoti tieši pašā produktā). Izmantojamo sensoru klāsts var būt ļoti plašs, bet ražošanā tomēr mēģina izmantot tikai praksē aprobētus sensorus, jo iespējamā sensora kļūda var dot nepareizu informāciju par procesa norisi. Rūpniecībā izplatītākie ir sensori šādu parametru mērīšanai: temperatūra, spiediens, pH, plūsma tilpuma un masas mērvienībās, līmenis, masa, mitrums. Protams, var būt sensori un iekārtas arī citu lielumu mērīšanai, jebkurā gadījumā to izvēli un piemērotību nosaka konkrētā pielietojuma prasības. Tā, piemēram pārtikas rūpniecībā sensora ārējam apvalkam ir jābūt no nerūsējošā tērauda vai cita inerta materiāla. Prasības samazinās (bet ne vienmēr), ja sensors ir jāievieto vidē, kurai nav tieša saskarsme ar ražošanas produktu (piemēram, termostatējamais ūdens tehnoloģiskās tvertnes apvalkā). Izvēloties sensoru, bez augstāk minētā, svarīgi ir ņemt vērā tā precizitāti (izšķiršanas spēju), inercionālās īpašības, stabilitāti un noturību dotajos ražošanas apstākļos. Piemēram, bieži vien temperatūras regulācijas problēmas nerodas izšķiršanas spējas dēļ, bet gan inercionālo īpašību dēļ. Tas izpaužas tādā veidā, ka sensors reaģē ar aizturi uz vides temperatūras maiņām. Tādā gadījumā, jāizvēlas mazākas masas temperatūras sensors, kura konstrukcijā ir optimizēti arī citi parametri, no kuriem ir atkarīga inerce. Līdzīgā veidā jāanalizē citu sensora fizikālās īpašības konkrēta pielietojuma kontekstā. Tikai tādā veidā var noskaidrot tā piemērotību un vajadzības gadījumā veikt papildus pasākumus mērījuma korektuma uzlabošanai.

 

Jaunumi