Izpildmehānismi

Iedarbe uz izpildmehānismiem notiek ar spēka elementu starpniecību ( magnētiskie palaidēji, releji, softstarteri, invertori, u.c. ).Šie elementi parasti tiek montēti spēka vadības skapjos. Kaut gan invertorus un softstarterus bieži (atkarībā no hermetizācijas pakāpes un vides nosacījumiem) montē atsevišķi pie sienas vai citas armatūras. Parasti Kontroles Sistēmu Integrators nodrošina invertoru un softstarteru iegādi, un to palaišanu ekspluatācijā, t.sk. arī ieprogrammējot optimālos darbības parametrus. Invertorus ražo gandrīz visas lielās firmas, kuru pamatspecializācija ir PLC. Bez tam invertoru ražotāji mēdz būt arī barošanas sistēmu, kā arī dažādu elektropiedziņu specializācijas firmas.

 

You are here Automatizācijas principi Izpildmehānismi

Jaunumi