Brocēnu pilsētas daudzstāvu dzīvojamo māju siltumapgādes datorizētā uzskaite un vadība (Brocēnu pilsēta)

Izmantojamais kontrolieris: uz Tiny Tiger (Wilke Technology GmbH) bāzes un Danfoss Comfort ECL300.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: uz General Electric Cimplicity bāzes.

heating 01 1

Galvenais šā projekta mērķis bija saslēgt tīklā daudzstāvu māju siltummezglus, lai varētu nodrošināt nepārtrauktu informācijas uzskaiti ( siltumskaitītāju rādījumus un siltumregulatoru parametrus) no tiem, kā arī siltumregulatoru parametru maiņu, lai iegūtu vēlamo telpu un siltā ūdens temperatūru. Iegūtā informācija dod iespēju analizēt un optimizēt centrālās siltumapgādes sistēmas sistēmas darbību, kā arī diagnosticēt iespējamās kļūmes slitumapgādes sistēmas darbībā.

Dotajā tīklā ir saslēgti vairāk kā 70 dzīvojamie nami Brocēnu pilsētā. Informācijas apmaiņa starp siltummezgliem un centrālo operatora pulti - datoru notiek ar MODBUS protokola palīdzību. Ar datorprogrammas palīdzību tiek secīgi aptaujāti visi siltummezgli. Pēc katra šāda pieprasījuma, izvēlētā siltummezgla datu kontroles un pārraides sistēma nosūta informāciju uz centrālo operatora pulti. Komandas tiek sūtītas apmēram reizi sekundē, tas nozīmē, ka visas sistēmas aptaujāšanas periods ir apmēram 70 sekundes.

Visi siltummezgli ir sasaistīti ar vīto pāru sakaru kabeļu palīdzību. Viss kabeļu tīkls ir sadalīts 8 segmentos ar optiski atsaistītu atkārtotāju palīdzību. Kopējais savienojošo kabeļu garums ir apmēram 8 km. Jāpiezīmē, ka kabeļu savienojumi nav vienīgais informācijas apmaiņas līdzeklis. Atkarībā no situācijas var tikt izmantoti radio-, GSM-, vai telefonsakari, kā arī signāla pārraide pa sprieguma tīkla spēka līnijām.

Siltummezgla iekārtu struktūra

Katrai mājai ir atsevišķs siltummezgls un tas sastāv no sekojošajām divām iekārtām, kuras saistītas ar informācijas apmaiņu:

 • siltumskaitītājs ( tips Elkora B34 ), kurš mēra temperatūras un siltumenerģiju siltummezgla primārajā kontūrā, t.i. ieejā;
 • siltumregulators ( tips Danfoss ECL300 ), kurš mēra un regulē saskaņā ar iestādījumu temperatūras siltummezgla sekundārajā daļā, t.i. mājas telpu sildināšanas un karstā ūdens kontūros.

Jāpiezīmē, ka var izmantot arī cita tipa siltumskaitītājus un siltumregulatorus, un pie tam tie var būt dažādi vienā tīklā.

Katrai no minētajām iekārtām ir RS232 porti , kurus izmanto informācijas apmaiņai saskaņā ar to specifiskajiem protokoliem. Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar dotajām siltummezglu iekārtām, katrā siltummezglā tika izmantots kontrolieris, kurš aptaujā un pēc pieprasījuma nosūta datus uz centrālo operatora pulti. Saite starp kontrolieriem un datoru tika nodrošināta ar MODBUS protokola palīdzību. Kontrolieris tika veidots uz Beisikā programmējama mikrokontroliera Tiny Tiger bāzes ("Wilke Technology", GmbH produkts).

Datora vizualizācijas programma

heating 01 2

Vizualizācijas programma ir veidota uz "General Electric" Cimplicity programmu paketes bāzes. Datora komunikācijas ar kontrolieriem tiek nodrošināts ar "Matricon" MODBUS OPC servera programmas palīdzību. Centrālās operatora pults datora vizualizācijas programma izpilda sekojošās funkcijas:

 • datu bāzes veidošana par siltumskaitītāja un siltumregulatora parametriem;
 • izvēlētā siltummezgla vizualizācija saskaņā ar aktuālajiem vai arhivētajiem datiem. Dotā informācija var būt grafiskā vai tabulārā formā;
 • izvēlētās temperatūras iestādītās vērtības maiņa no datora.
heating 01 3

Tekošo situāciju par katru siltummezglu var iegūt ar navigatora palīdzību. Dotajā navigatorā tabulas veidā ir uzrādīti visi siltummezgli pēc to atbilstošo māju adresēm. Uzklikšķinot uz vajadzīgo adresi iegūst siltummezgla vizualizācijas attēlu, kurā uzrādītas temperatūru, siltumskaitītāju un summārā patēriņa vērtības. Bez tam grafiskā formā tiek attēloti sekojošo lielumu izmaiņas laikā:

 

 

 1. Primārā puse
 • Turpgaitas temperatūra siltummezgla ieejā;
 • Atpakaļgaitas temperatūra no apkures un karstā ūdens siltummaiņiem.
 1. Apkures kontūrs
 • Turpgaitas temperatūra apkures sistēmā;
 • Dienas un nakts iestādījumi uz regulatora;
 • Patērējamā jauda;
 • Ārgaisa temperatūra.
 1. Karstā ūdens kontūrs
 • Turpgaitas temperatūra;
 • Dienas un nakts iestādījumi;
 • Patērējamā jauda.

Jebkuru iepriekšējo laika periodu var ērti apskatīties klikšķinot speciālas grafika laika ass pārvietojuma kursorpogas.

Siltummezglu novērošanu var veikt arī no interneta, izmantojot MS Internet explorer vai citu standarta pārlūkojamprogrammu.

 

You are here Pielietošanas piemēri Siltumapgāde Brocēnu pilsētas daudzstāvu dzīvojamo māju siltumapgādes datorizētā uzskaite un vadība

Jaunumi