Pudeļu kārbu uzskaite vienlaicīgi vairākos konveijeros (kārbu skaits, taras un produkcijas veids) lokālajam tīklam pieslēgtajos datoros (A/S Latvijas Balzams)

Izmantojamais kontrolieris: uz Basic Tiger (Wilke Technology GmbH) bāzes.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: DATU CENTRS, veidots uz Delphi un Crystal Report 7 PRO bāzes.

food 12 1

Šī sistēma sastāv no optiskajiem sensoriem, kontrolieriem, buferdatora, tīklā saslēgtajiem datoriem un programmas DATU CENTRS.

Sistēmas pamatuzdevums ir kontrolēt ražošanā esošos dzērienus, to taras veidus, konveijeru noslogotību un noliktavā ienākošo produkciju. Balstoties uz šo informāciju var operatīvi pieņemt lēmumu par noteikta veida dzērienu ielaišanu ražošanā.

Uz katra konveijera ir novietota optiskā sensora sistēma, kas savienota ar kontrolieri. Sensoru izvietojums un programmas algoritms nodrošina nekļūdīgu kārbu uzskaiti kustībā (tiek izanalizētas situācijas, kas novērtē apstāšanos, nejaušu sensoru nostrādāšanu u.c. faktorus, kas varētu ienest kļūdu).

Visu konveijeru kontrolieri tiek pievienoti RS485 interfeisa šinai.

Operators uzsākot darbu, ievada ražotā dzēriena produkcijas kodu. Dators apstiprinot to, atsūta uz kontrolieri produkcijas nosaukumu (ja operators kļūdījies, tad īstais nosaukums netiek atsūtīts). Visa uzskaitītā produkcija tiek nosūtīta uz programmu DATU CENTRS.

Šī programma nodrošina uzskatāmu produkcijas veidu un daudzuma uzskaiti:

food 12 2

 

 

 

 

 

Nr.FunkcijaApraksts
1 Izeja no programmas Beigt darbu ar programmu
2 Opcijas Atver opciju logu (skat. OPCIJAS)
3 Savienoties ar serveri Pieslēdzas datu serverim. Pieslēgšanās laikā tiek parādīts logs ar darbības sarakstu. Tajā var redzēt pieslēgšanās etapa soļus. Pēc šīs operācijas uz ekrāna parādās pēdējie uzskaites dati katram konveijeram. Dati tiek atjaunoti automātiski ar noteiktu laika intervālu, ko nosaka opcijās.
4 Atvienoties no servera Atslēdzas no datu servera. Datu atjaunošana tiek pārtraukta. Atvienoties ir ieteicams gadījumā, ja jūs aizejat uz ilgāku laiku un atstājat programmu strādājot. Izejot no programmas atslēgšanās notiek automātiski.
5 Atvērt detalizētā skata logu Nospiežot uz attiecīgā konveijera pogas tiek atvērts TEKOŠĀS DIENAS detalizētā skata logs. Ja pa tekošo dienu datu nav, tad tiek izvadīts brīdinājuma uzraksts. Lai apskatītu iepriekšējo dienu datus, izmantojiet ARHĪVU funkciju NOLIKTAVAS logā.
6 Izsaukt noliktavas logu Sīkāk apskatīts punktā "Noliktava"
7 Produkta apraksts Tekošā produkta apraksts. Datus par produktiem ievada uzskaites kontroliera operators pirms uzskaites sākuma.
8 Uzskaitītās kastes un dekalitri Šeit tiek attēlotas uzskaitītās kastes un aprēķinātie dekalitri. Dekalitri tiek rēķināti, ņemot vērā pudeļu skaitu tarā un produkta pudeles tilpumu.
9 Konveijera stāvokļa ikona Ikona, kas parāda to, kādā stāvoklī atrodas katrs uzskaites kontrolieris. Uzliekot peles kursoru uz ikonas pēc sekundes parādīsies ToolTip lodziņš ar attēlotās ikonas nosaukumu, piemēram, ikonai "STOP" - "konveijers nestrādā".
10 Pēdējās uzskaites sākuma datums un laiks Datums un laiks, kad tika sākts ekrānā redzamā uzskaite.

Par katru konveijeru var iegūt detalizētāku informāciju, uzklikšķinot uz interesējošo objektu:

food 12 3

 

 

 

 

 

Nr.FunkcijaApraksts
1 Attēlot procesa tabulu jeb noslogojuma grafiks Pieslēgties starp tabulāro un grafisko attēlojumu.
2 Detalizēti dati par tekošo procesu Analoģiski kā galvenajā logā
3 Ikona - konveijers izslēgts Tikai tabulārajā attēlojumā. Norāda laiku, kad konveijers tika izslēgts.
4 Ikona - sākta uzskaite Tikai tabulārajā attēlojumā. Norāda laiku, kad tika sākta uzskaite, produkta un taras veidu un sākuma akcīzes marka.
5 Ikona - akcīzes maiņa Tikai tabulārajā attēlojumā. Norāda to, ka tika mainīta akcīzes marka.
6 Ikona - pēdējā kaste Tikai tabulārajā attēlojumā. Norāda pudeļu skaitu pēdējā kastē. Šo skaitu uzskaites beigās ievada operators.
7 Ikona - kopsavilkums Tikai tabulārajā attēlojumā. Kad uzskaite ir pabeigta, tiek attēlots kopsavilkums kurā ir redzams uzskaites sākuma un beigu laiks, uzskaitītās kastes un dekalitri.
8 Grafiks - līnija, jeb stabiņi Tikai grafiskajā attēlojumā. Pārslēdz grafika attēlošanas veidu starp līniju un stabiņiem.
9 Ieslēgt/ Izslēgt grafika telpiskumu (2D/3D) Tikai grafiskajā attēlojumā. Pārslēdzas starp 2 dimensiju un 3 dimensiju attēlojumu.
10 Drukāt grafiku Izdrukāt uz ekrāna redzamo grafiku.
11 Kalkulators un piezīmju blociņš Vienkāršs kalkulators un piezīmju blociņš. Poga "X" nodzēš piezīmju blociņu.

Ir iespējams arī paskatīt dienas noslogojuma grafiku:

food 12 4

 

 

 

 

 

Par katru konveijeru un produkcijas veidiem ir iespējams iegūt atskaites dažādiem laika periodiem:

food 12 5

 

 

 

 

 

NrFunkcijaApraksts
1 Atskaites nosaukums Dotās atskaites nosaukums
2 Datuma izvēle Virs datuma izvēles atrodas uzraksts par vajadzīgo ieejas parametru (diena, nedēļa, mēnesis, gads). Izvēloties nedēļu, vajag vienkārši izvēlēties jebkuru vajadzīgās nedēļas dienu. Izvēloties mēnesi - jebkuru mēneša dienu. Izvēloties gadu - jebkuru gada dienu.
3 Atskaitē ietveramo konveijeru saraksts Sarakstā jānorāda vismaz viens konveijers. Vairākus konveijerus var izvēlēties turot nospiestu CTRL taustiņu (uz klaviatūras) un ar peli uzklikšķināt uz vajadzīgajiem konveijeriem.
4 Atskaites sagatavošana Kad izvēlēts datums un iezīmēti konveijeri, var drukāt atskaiti. Gadījumā, ja par norādīto datumu datu nav, programma izvada brīdinājuma paziņojumu un drukāšana tiek pārtraukta.
5 Izeja, pāreja pie nākamās atskaites Pāreja pie nākamās atskaites, jeb izeja uz noliktavas logu.
6 Darba gaitas soļi Tiek parādīta darba gaita.

Dotā sistēma ir pielāgojama ieviešanai citās ražotnēs.

 

You are here Pielietošanas piemēri Pārtikas rūpniecība Pudeļu kārbu uzskaite vienlaicīgi vairākos konveijeros (kārbu skaits, taras un produkcijas veids) lokālajam tīklam pieslēgtajos datoros

Jaunumi