Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu automatizācija Cesvainē (Cesvaine)

Izmantojamais kontrolieris: Fatek.

Izmantojamā procesa vizualizācijas programma: PlantVue.

1. Projekta uzdevums

Projekta uzdevums – veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu automatizācijas darbus Cesvaines pilsētā.

treatment 05 1

 

2.Projekta etapi

Projekta realizāciju var sadalīt sekojošos etapos:

 • Iekārtu tehnoloģiskās shēmas formēšana (pamatojoties uz dokumentāciju);
 • Vadāmo iekārtu saraksta izveide
 • Darba plāna sagatavošana
 • Automatizācijas struktūrshēma
 • Elektriskais projekts (vadības skapju un montāžas shēmas)
 • Komplektējošo daļu pasūtīšana un sagāde (vadības sistēma, sensori, utt.)
 • Vadības sistēmas darba algoritms
 • PLC programmēšana (programmējamais kontrolieris Fatek)
 • SCADA programmēšana (vizualizācija, izmantojot PlantVue)
 • Vadības skapju montāža
 • Vadības sistēmas testēšana pirms piegādes Pasūtītājam
 • Vadības skapju piegāde objektā
 • Elektroiekārtu ārējā montāža objektā
 • Vadības sistēmas testēšana objektā
 • Personāla apmācības un projekta dokumentācijas nodošana Pasūtītājam
 • Palaišana ekspluatācijā.

3.Objekta tehnoloģija

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu komplekss sastāv no sekojošām daļām:

 • Centrālā sūkņu stacija
 • Pieņemšanas mezgls ar divām restēm
 • Kompresora stacija gaisa padevei
 • 2 baseini ar aerāciju un dūņu nostādināšanas mezgliem
 • 2 sūkņu stacijas dūņām
 • Preses
treatment 05 2

 

Zīm.1 - Objekta tehnoloģiskā shēma
4. Vadibas sistema

Vadibas sistema ietilpst:

 • Dators ar ieinstalētām programmu paketēm – “Plant Vue” (SCADa)
 • Centrālās stacijas procesors - “Fatek”(PLC)
 • Sūkņu stacijas procesors - “Fatek”(PLC)
 • Operatora panelis (opcija) –“Weintek”
treatment 05 3

 

Zīm. 2 – Objekta vadības sistēmas struktūrshēma

Darba režīmu un programmu rediģēšanai un attālinātai novērošanai tiek izmantots Internets caur programmu Router.

Sistēmā ir ietverts programmodulis SMS paziņojumu nosūtīšanai, paziņošanai par avārija situāciju.


5. Elektroiekārtas

Vadības programma ir izveidota uz programmas WinProladder bāzes.

treatment 05 4

 

Zīm. 3 – Automātikas skapja principiālās shēmas piemērs.

 

 

 

treatment 05 5

 

Zīm. 4 – Automātikas skapja montāžas piemērs
6. PLC programma

Vadības programma ir izveidota uz programmas WinProladder bāzes.

treatment 05 6

 

Zīm. 5 – Iekārtu vadības algoritma piemērs PLC programmā
7. Programma SCADA

Ražošanas procesa un vadības sistēmas vizualizācija ir izstrādātā uz programmas “PlantVue” bāzes

treatment 05 7

 

Zīm. 6 – Operatora stacijas OP1 ekrāna bilde – objekta darba vizualizācija

 

 

 

treatment 05 8

 

Zim. 7 - Operatora stacijas OP1ekrana bilde - procesa parametru attelosanas piemers

 

 

 

 

You are here Pielietošanas piemēri Notekūdeņu attīrīšanas ietaises Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu automatizācija Cesvainē

Jaunumi